പ്രളയ ബാധിതർക്ക് ഒരു കൈത്താങ്ങാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക്

(NEFT/RTGS) to Current Account Number 34336994077
STATE BANK OF INDIA : IFSC - SBIN0008618
Main Road, Irinjalakuda

Latest News

View all

പ്രളയ ബാധിതർക്ക് സ്നേഹസഹായം.

കേരളത്തെ കണ്ണീരിലാഴ്ത്തിയ മഹാപ്രളയ

First Holy Communion

കത്തീഡ്രൽ കുടുംബത്തിലെ 170 കുട്ടികൾ ഈ

Photo Gallery

View all