Cateshism Teachers Don Bosco Unit

Ranni Varghese

Nursery

Glangi Babu

Nursery

Juni Thomas

I A

Lilly Thomas

I B

Rincy Charly

II A

Ditty Antony

II B

Moly Babu

III A

Sherin Varghese

III B

Annie James

IV A

Antu P.D

IV B

Lisy George

V A

Br.Jithin Kalapurackal

V B

Beena Jose

VI A

Vincent P.F.

VI B

Jeemol Shajan

VII A

Johnson K.A

VII B

Sr. Jesmin C.H.F

VII C

Sr. Beena Thomas C.H.F

VIII A

Saji C.T

VIII B

Kochurani Thomas

IX A

Sr.Onana V.P

IX B

Alli Tom

X A

Jose K.T

X B

Prof. Paul Jose

XI A

Battly Joseph

XI B

O.S. Varghese

XII A

Br.Sanish Vadakoot

XII B

Josanto Paul

Substition

Babu M.J

Substition

Rev.Fr.Francis Ponnoth SDB

Counciling

Latest News

View all

First Holy Communion

കത്തീഡ്രൽ കുടുംബത്തിലെ 170 കുട്ടികൾ ഈ

സമർപ്പിത സംഗമം

കത്തീഡ്രൽ കുടുംബത്തിലെ എല്ലാ സമർപ്പ

യൂത്ത് ക്യാംമ്പ്-"Exodus - 2018

ഇടവകയിലെ എല്ലാ യുവജനങ്ങളേയും ഉൾക്കൊ

Photo Gallery

View all